Monday - Sunday 08:00-19:00 HCM: 0912722566
  • Tiếng Việt
  • English

Giày và mũ bảo hộ y tế

  • Tên sản phẩm: Giày & Nón bảo hộ y tế
  • Vật liệu: PP 100%, vải không dệt, 30gsm/40gsm/60gsm
  • Màu sắc: Xanh, Trắng
ên sản phẩm Giày & Nón bảo hộ y tế
Mã sản phẩm Giày bảo hộ y tế: BH01S3, BH01S4, BH01S6Nón bảo hộ y tế: BH010H3, BH010H4, BH010H6
Vật liệu, màu sắc Vật liệu: PP 100%, vải không dệt, 30gsm/40gsm/60gsmMàu sắc: Xanh, Trắng

Đóng gói theo chuẩn thông thường